Kněžská a druidská kouzla

Nahoru

Kouzla 1. úrovně

sppr101

Požehnání

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: Stvoření/Povolávání
 • Sféra: Všechny
 • Dosah: 60 metrů
 • Trvání: 6 kol
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: krychle 15 metrů
 • Záchraný hod: žádný

Sesílatel tímto kouzlem zvýší morálku přátelských bytostí a záchranné hody, které provádí proti účinkům strachu, o +1. Navíc zvýší hody na útok o +1. Sesilatel určí v jakém dosahu (až do 60 m) sešle kouzlo. Jakmile je kouzlo sesláno, ovlivní všechny bytosti v krychli o hraně 15 m vystředěné na zvolený bod (takže ovlivněné bytosti, které opustí oblast, jsou stále ovlivněny, ale ten, kdo vstoupí do oblasti až po seslání, není).

sppr102

Příkaz

kněžské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: Zmámení
 • Dosah: 30 metru
 • Trvání: 1 kolo
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: Žádný

Toto kouzlo umožňuje knězi přikázat bytosti "zemřít" (usnout) na jedno kolo. Na konci kola se bytost probudí a je nezraněna.

sppr103

Vyleč lehká zranění

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: Dotyk
 • Trvání: Stále
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Po vyslovení magické formule položí kněz ruce na tělo uzdravovaného, čímž mu doplní 8 životů. Účinek tohoto kouzla se nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.

sppr104

Najdi zlo

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: věštění
 • Sféra:
 • Dosah: dohled sesílatele
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 2
 • Oblast: dohled
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo odhalí vyzařování zla z jakékoliv bytosti. Všechny zlé bytosti v dosahu kouzla začnou slabě rudě zářit.

sppr105

Zapletení

druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: rostliny
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: poloměr 12 m
 • Záchraný hod: zrušení

Po vyslovení zaklínadla ze objeví tráva, plevel, křoviny a dokonce i stromy, které obtočí a ovinou téměř každou bytost v dosahu a rychle ji na vymezenou dobu zastaví. Tvor, kterému se podaří úspěšný hod na záchranu před kouzlem, se těmto účinkům vyhne. Zapletená bytost může stále útočit, avšak nemá možnost hnout se z místa. Všichni postižení mají k záchraně bonus +3.

sppr106

Magický kámen

kněžské kouzlo

 • Škola: zaříkávání
 • Sféra: souboj
 • Dosah: 0
 • Trvání: zvláštní
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Pomocí tohoto kouzla může kněz dočasně očarovat malý oblázek, který pak vrhne nebo vystřelí na protivníka. Kámen způsobí 1-4 zranění každému, koho zasáhne. Oblázky se považují za zbraň +1, i když nemají bonus k útoku a zranění.

sppr107

Ochrana před zlem

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra:
 • Dosah: Dotyk
 • Trvání: 3 kola/úroveň
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo vytvoří kolem příjemce magickou bariéru ve vzdálenosti 0,3 metru. Bariéra se pohybuje s osobou a má dva hlavní účinky: všechny útoky prováděné zlými či zle očarovanými bytostmi proti chráněné osobě mají postih -2 k hodu na útok a ke všem záchranným hodům způsobeným takovými útoky má chráněná osoba bonus +2.

sppr108

Odstraň strach

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: zmámení
 • Dosah: 10 metrů
 • Trvání: 1 hodina
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kněžské kouzlo svému příjemci propůjčí odvahu a zvedne jeho morálku na nejvyšší možnou úroveň. Morálka se pak postupně vrací k normálu. Pokud byl cíl ovlivněn magickým strachem, bude jej zbaven.

sppr109

Útočiště

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Když kněz vyřkne tuto čarovnou formuli, způsobí, že všichni jeho protivníci přestanou vnímat jeho přítomnost, jako by byl neviditelný. Když je takto chráněn, nemůže napadat nepřátele, aniž by moc svého útočiště zrušil; smí však provádět neagresivní kouzla nebo jinou činnost, která není v rozporu s tímto zákazem útočení.

sppr110

Sukovice

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: souboj, rostliny
 • Dosah: 0
 • Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 2
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo umožní sesilateli vytvořit magický kyj, který má bonus +1 k útoku a způsobí 2k4 zranění nepřátelům do velikosti člověka a 1k4+1 zranění větším soupeřům.

sppr111

Brnění víry

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: 0
 • Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Sesilatel získá značnou ochranu před fyzickými a magickými útoky. Toto magické brnění je pole energie, které pohltí část zranění způsobeného sesilateli. Na první úrovni je ochrana 5% a každých pět úrovní sesilatele se zlepší o dalších 5%. Na 20. úrovni tudíž brnění 'pohltí' 25% zranění způsobeného knězi.

sppr113

Záhuba

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra:
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: žádný

Po tomto zaklínadle přepadne oběť pocit zmaru a zkázy. Po dobu trvání kouzla trpí postihem -2 ke všem hodům, tedy včetně THAC0 a záchranných hodů.

Nahoru

Kouzla 2. úrovně

sppr201

Posílení

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie, vyvolávání
 • Sféra: nekromancie
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: 1 kolo + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo funguje na příjemce jako Požehnání (+1 na útok a všechny záchranné hody) a přidá bonusových 1k8 životů navíc po dobu trvání kouzla. Posílení umožňuje, aby měla postava více životů, než je její normální maximum. Bonusové životy jsou při zranění postavy ztraceny první a nemohou být léčeny. Příklad: Bojovník na 1. úrovni má 8 životů, utrpí zranění za 2 (8 - 2 = 6) a poté dostane kouzlo Posílení, které mu dává 5 bonusových. Díky tomu má 11 životů, tři z nich jsou pouze dočasné. Pokud bude poté zraněn např. za 7 bodu zranění, 4 normální životy a všechny 3 dočasné budou ztraceny. Poté na něj bude sesláno kouzlo Vyleč lehká zranění s účinností 5 životů, čímž se jejich počet zvýší na původních 8 (jelikož hojivá magie nemůže navýšit životy přes maximum).

sppr202

Kůra

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: ochrana, rostliny
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Kůže příjemce tohoto kouzla se stane tvrdou jako kůra. Jeho základní obranné číslo se zlepší na 6 +1 za každé čtyři úrovně kněze. Navíc k záchranným hodům proti všem útokům kromě magie získá bonus +1. Toto kouzlo může být začarováno na sesilatele nebo libovolnou bytost, které se dotkne.

sppr203

Žalm

kněžské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: souboj
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: žádný

Prostřednictvím tohoto zaříkání přivolá kněz na sebe a svou družinu zvláštní přízeň a ohrozí své nepřátele. Když svůj zpěv dokončí, všichni spojenci v oblasti účinku získají +1 na útok, zranění a hody na záchranu, zatímco nepřátelé budou postiženi -1 na útok, zranění a záchranu. Více zpěvů se nesčítá.

sppr204

Zmam osobu nebo savce

druidské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: zvířata
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: 1 osoba či savec
 • Záchraný hod: zrušení

Toto kouzlo ovlivní jednu osobu, na kterou je sesláno. Termín osoba označuje dvounohé lidi, demilidi nebo humanoidy lidské velikosti či menší, jako jsou brownie, dryády, trpaslíci, elfové, gnollové, gnómové, skřeti, půlelfové, půlčíci, půlorci, skuruti, lidé, koboldi, ještěří lidé, nixie, orkové, pixie, skřítci, troglodyti a mnozí další. Osoba musí uspět v záchraně proti kouzlu (s bonusem +3), aby jeho účinkům zabránila. Pokud příjemce kouzla neuspěje v záchranném hodu, dívá se na sesilatele jako na nejlepšího přítele a spojence, kterého si váží a jehož chrání. Sesilatel mu může udělovat rozkazy a zmámené stvoření je vyplní, jak nejrychleji je to možné. Pokud sesilatel zraní (či se pokusí zranit) zmámenou bytost zjevným útokem, nebo je na zmámeného úspěšně sesláno zaklínadlo Zruš kouzla, bude zmámení přerušeno. Pokud bytost najednou ovlivňuje dvě nebo více zmámení, má přednost to poslední. Pamatuj, že tvor si uvědomuje vše, co se během zmámení odehrálo. Také měj na paměti, že zmámenou bytost nelze přimět k opuštění oblasti, kde byla očarována.

sppr205

Najdi pasti

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: věštění
 • Sféra: věštění
 • Dosah: 0
 • Trvání: 3 tahy
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Když kněz sešle toto kouzlo, všechny pasti - skryté magicky či normálně - magické či mechanické povahy se mu zjeví. Past je jakékoliv zařízení či magická ochrana, které splňuje následující kritéria: může mít náhlé nebo nečekané efekty, sesilatel považuje tyto efekty za nežádoucí nebo škodlivé a tvůrce měl takovéto účinky v úmyslu.

sppr206

Plamenná čepel

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra: živly (oheň)
 • Dosah: 0
 • Trvání: 4 kola + 1 kolo/2 úrovně
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: 1,5 m dlouhé ostří
 • Záchraný hod: žádný

Tímto kouzlem si kněz přičaruje šlehající proud rudých plamenů, které mu tryskají z rukou. Tento čepeli podobný paprsek se ovládá jako by to byl scimitar. Pokud sesilatel plamennou čepelí úspěšně zasáhne v souboji zblízka, zasažená bytost utrpí zranění sekem za 1k4 životů + 1k2+4 zranění ohněm (tj. 6-10 životů). Pokud je bytost chráněná před ohněm, zranění se sníží o 2 (tj. 4-8 životů). Ohnivé bytosti zraní pouze sek (tj. 1-4 životů). Nejde ovšem o magickou zbraň v pravém slova smyslu, takže bytosti (kromě nemrtvých) zranitelné pouze magickou zbraní, tato čepel nezasáhne. Kouzlo nepůsobí pod vodou.

sppr207

Bobulky

druidské kouzlo

 • Škola: proměny, vzývání
 • Sféra: rostliny
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: stále
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Tímto kouzlem vznikne hrozen kouzelných bobulí, které si uživatel může odnést s sebou. Každá snězená bobule vyléčí při snězení jeden život.

sppr208

Drž osobu

kněžské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: zmámení
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: cíl a každý do 1,5 m
 • Záchraný hod: zrušení

Toto kouzlo zadrží jednu osobu. Termín osoba označuje dvounohé lidi, demilidi nebo humanoidy lidské velikosti či menší, jako jsou brownie, dryády, trpaslíci, elfové, gnollové, gnomové, skřeti, půlelfové, půlčíci, půlorci, skuruti, lidé, koboldi, ještěří lidé, nixie, orkové, pixie, skřítci, troglodyti a mnozí další. Účinek je vystředěn na oběť vybranou sesilatelem. Každý nepřítel do 1,5 metru od cíle je také ovlivněn. Na ty, kteří v záchranném hodu uspějí, nebude mít kouzlo žádný účinek. Nemrtvé bytosti není možno zadržet. Postižení tvorové se nemohou pohybovat ani mluvit, zůstávají však při vědomí, registrují dění kolem sebe a mohou používat své schopnosti, jež nevyžadují pohyb či řeč. Znehybnění je ale neuchrání před zhoršováním stavu v důsledku zranění, nákazy nebo jedů.

sppr209

Poznej přesvědčení

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: věštění
 • Sféra: věštění
 • Dosah: 10 metrů
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: zrušení

Kouzlo umožňuje knězi přesně přečíst auru bytosti. Sesilatel se nesmí pohybovat a musí se soustředit na objekt celé kolo. Pokud bytost uspěje v záchranném hodu proti kouzlu, kněz se tentokrát nedozví nic. Některá magická zařízení sílu tohoto zaklínadla také ruší.

sppr210

Odolej ohni/mrazu

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo zajistí tělu příjemce ochranu proti horku či zimě. Dosáhne tím úplné imunity pro mírné podmínky (stát nahý ve sněhu nebo si sáhnout pro něco do normálního ohně). Takto chráněná osoba též získá 50% odolnost vůči intenzivnímu žáru a chladu (ať již přirozeného nebo magického původu), jako je doruda rozpálené dřevěné uhlí, velké množství hořícího oleje, ohnivý meč, ohnivá bouře, ohnivá koule, dech rudého draka, ledová bouře, mrazivá hůlka, dech bílého draka apod. Ve všech těchto případech ovlivňuje teplota osobu jen v určitých mezích. Veškerá zranění ohněm či mrazem jsou snížena o 50%.

sppr211

Ticho, poloměr 5 m

kněžské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: strážce
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 2 kola/úroveň
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: koule o poloměru 5 m
 • Záchraný hod: žádný

Vyslovení této magické formule způsobí, že v postižených místech zavládne naprosté ticho. Zastaví se všechny zvuky: není možná konverzace a nelze čarovat. Každá bytost v oblasti si musí hodit na záchranu s postihem -5; pokud se to nepodaří, je po určenou dobu umlčena. Po dokončení zaříkadla již kouzlo v daném okruhu nepůsobí; jsou jím dotčeni pouze ti, kdo se v kritickém okamžiku nacházejí v dané oblasti.

sppr212

Zpomal jed

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo velmi zpomalí účinky otravy; dokáže neutralizovat téměř všechny jedy (s výjimkou těch nejsmrtelnějších).

sppr213

Duchovní kladivo

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra: souboj
 • Dosah: sesilatel
 • Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Vzýváním svého božstva kněz zhmotní čarovné kladivo, které může být po určenou dobu použito jako zbraň. Kladivo útočí jako magická zbraň s bonusem +1 za každých šest úrovní knězových zkušeností (nebo jejich části), až do maxima +3 na útok a +3 na zranění u uživatele 13 úrovně. Základní zranění způsobené úspěšným zásahem je stejné jako u normálního válečného kladiva (1k4+1 proti nepřátelům lidské velikosti nebo menší, 1k4 proti větším protivníkům, plus magický bonus).

sppr214

Posílení svatou mocí

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra: souboj
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 2
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Kněz vzývá svého boha, aby mu na krátký čas propůjčil svou moc. Když se mu to podaří, jeho síla, odolnost a obratnost se zvýší o 1 za každé 3 úrovně sesilatele.

Nahoru

Kouzla 3. úrovně

sppr301

Oživ nemrtvé

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: nekromancie
 • Dosah: 10 metrů
 • Trvání: 8 hodin
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří 1-2 nemrtvé příšery, které slouží knězi. Automaticky povstane jeden nemrtvý a je 5% šance za úroveň sesilatele, že se přidá další. Od 15. úrovně může sesilatel přivolat kostlivého válečníka (jen jednoho), který je velmi mocným spojencem.Takto stvoření tvorové mohou mága následovat, setrvat v oblasti a napadnout každou přicházející bytost (nebo jen určený druh) apod. Nemrtví zůstávají oživeni, dokud nejsou zničeni v souboji, neuplyne 8 hodin, nebo dokud nejsou odvráceni. Kouzlo nelze rozptýlit.

sppr302

Přivolej blesk

druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: počasí
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 tah/4 úrovně
 • Doba sesílání: 1 tah
 • Oblast: poloměr 108 m
 • Záchraný hod: 1/2

Toto zaklínadlo může být aplikováno pouze venku, jinak selže. Sesilatel může přivolat jeden blesk za tah. Kouzlo trvá jedno kolo za každé 4 úrovně kněze. Každý výboj působí zranění elektřinou za 2k8 životů plus dalších 1-8 životů na každou úroveň zkušeností uživatele. Sesilatel si svůj cíl vybrat nemůže, ovšem elektřina nikdy nezraní žádného z jeho spojenců.

sppr303

Rozptyl magii

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: zvláštní
 • Doba sesílání: 6
 • Oblast: krychle 9 m
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo odstraní magické účinky z kohokoli v oblasti. To zahrnuje efekty kouzel, lektvarů a jistých magických předmětů, jako jsou hole. Neovlivní samotné očarované předměty nebo kouzelné ochrany jako např. Odvracení kouzla či Odražení kouzla. Šance na zrušení kouzla je určena úrovní sesilatele a úrovní likvidované magie. Základní šance je 50 %. Za každou úroveň, o kterou je sesilatel odstranění výše než původní sesilatel, se šance na úspěch zvýší o 5 %. Za každou úroveň, o kterou je sesilatel odstranění níže než původce kouzla, se šance na úspěch o 10 % sníží. Avšak bez ohledu na úrovně, je vždy 1% šance na neúspěch.

sppr304

Runa ochrany

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana, vzývání
 • Sféra: strážce
 • Dosah: 20 m
 • Trvání: stále až do spuštění
 • Doba sesílání: zvláštní
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: zvláštní

Runa ochrany je silný, magicky načrtnutý nápis, který zabrání nepovolaným či nepřátelským bytostem projít, vstoupit či otevřít. Muže se použít k ochraně malého mostu, vstupu, nebo jako past na truhle. Jakákoli bytost, která naruší chráněný prostor, musí čelit magii. Úspěšný záchranný hod proti kouzlu dovoluje osobě uniknout účinkům runy. Na stejnou oblast nelze seslat více run; ačkoliv u stolu se třemi zásuvkami může být každá chráněna zvlášť. Když je kouzlo sesláno, nakreslená runa začne slabě zářit. Pokud je spuštěna, způsobí oběti 1-4 zranění elektřinou za úroveň sesilatele.

sppr305

Drž zvíře

druidské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: zvířata
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 2 kola/úroveň
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: cíl a každý v okruhu 1,5 metru
 • Záchraný hod: zrušení

Díky tomuto kouzlu bude zvířatům znemožněn jakýkoliv pohyb. Má vliv však pouze na normální a obrovitá zvířata (obludy jako wyverny, ankhegové či mrchožraví červi se za zvířata nepovažují). Každý nepřítel do 1,5 metru od cíle bude také paralyzován. Ti, kteří uspějí v hodu na záchranu, nebudou nijak ovlivněni. Znehybnění zvířete nezabrání zhoršování jeho stavu v důsledku zranění, nákazy nebo otravy

sppr306

Ochrana před ohněm

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: živly (oheň)
 • Dosah: Dotyk
 • Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 6
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: zvláštní

Účinek kouzla je různý podle příjemce kouzla - zda se jedná o původce kouzla či někoho jiného. V obou případech kouzlo trvá nejdéle jedno kolo za úroveň sesilatele. Kouzlo zaručuje naprostou nezranitelnost normálním ohněm (pochodně, ohně apod.) a při vystavení magickému ohni (jako dračí dech, kouzla typu Hořící ruce, Ohnivá koule, Ohnivá bouře atd.) pohltí 80% veškerého zranění.

sppr307

Zruš kletbu

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: Dotyk
 • Trvání: stále
 • Doba sesílání: 6
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: zvláštní

Při vyvolání tohoto kouzla může kněz obvykle sejmout kletbu z předmětu, osoby nebo z jiné formy, která je napadena zlem. Tímto způsobem však nelze odstranit kletbu z prokletých štítů, zbraní nebo zbroje, ačkoliv toto kouzlo obvykle umožní osobě ovlivněné takovým předmětem, aby se jej zbavila. Určité zvláštní kletby tímto způsobem zlikvidovat nelze nebo na ně je potřeba, aby sesilatel dosáhl určité úrovně.

sppr308

Odstraň ochromení

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: 10 metrů/úroveň
 • Trvání: stále
 • Doba sesílání: 6
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: žádný

S pomocí tohoto kouzla může sesilatel osvobodit jednu bytost od účinku jakéhokoliv ochromení či příbuzné magie (jako je např. dotyk ghúla nebo držení).

sppr309

Zrušení neviditelnosti

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: věštění
 • Sféra: věštění
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 8
 • Oblast: poloměr 9 metrů
 • Záchraný hod: žádný

Toto zaklínání v okruhu své působnosti odkryje každou neviditelnou bytost. A to včetně bytostí, které využívají útočiště, vylepšenou neviditelnost, stínové dveře atd.

sppr310

Narušení magie

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámen
 • Sféra: chaos
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: jeden cíl
 • Záchraný hod: zrušení

Každá bytost sesílající kouzla, která je ovlivněna tímto zaklínadlem, má narušeny své schopnosti. Když se pokusí čarovat, bude mít 80% šanci na neúspěch. Záchranný hod proti tomuto kouzlu má postih -2.

sppr311

Otupělá mysl

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: zákon
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: 1 osoba či savec
 • Záchraný hod: zrušení

Oběť kouzla musí uspět v záchranném hodu proti kouzlu, chce-li se vyhnout účinkům. Bytosti ovlivněné kouzlem se budou náhodně potulovat, útočit na nejbližší osoby či pomateně stát.

sppr312

Síla Jednoho

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: právo
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 3
 • Oblast: družina
 • Záchraný hod: žádný

Při seslání tohoto kouzla získá celá družina sílu 18/75. Pokud u některého jejího člena byla tato vlastnost vyšší, snižuje se na zmíněných 18/75. Kouzlo trvá sedm kol a pak se u každého tato schopnost opět vrátí k normálu.

sppr313

Svatý úder

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: výhled sesilatele
 • Trvání: okamžitě
 • Doba sesílání: 3
 • Oblast: poloměr 6 m
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kouzlo přivolá energii ze zářivé sféry, díky níž se určená oblast načas propojí s touto dimenzí. Výsledkem je, že každá zlá bytost v okruhu působnosti utrpí 1-4 zranění za každou úroveň sesilatele (polovic, pokud uspěje v hodu na záchranu proti kouzlu). V případě, že se nepříteli vrh nezdaří, bude ještě k tomu na 1 kolo oslepen

sppr314

Bezbožná zkáza

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: výhled sesilatele
 • Trvání: okamžitě
 • Doba sesílání: 3
 • Oblast: poloměr 6 m
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kouzlo přivolá energii z negativní sféry, díky níž se určená oblast načas propojí s touto dimenzí. Výsledkem je, že každá dobrá bytost v oblasti působení utrpí zranění 1-4 životy za každou úroveň sesilatele, se záchranou proti kouzlu na polovinu. Pokud oběť neuspěje v záchraně neuspěje, obdrží na 4 kola postih -2 ke všem hodům.

sppr315

Uzdrav střední zranění

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvalé
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Tato o trochu silnější modifikace léčby lehkých zranění navrátí každé živé bytosti 14 životů. Účinek tohoto kouzla se nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí. Léčení je trvalé (až do doby, kdy je bytost opět zraněna); následně způsobená újma může být vyléčena stejně jako obyčejná zranění.

sppr317

Uzdrav nemocného

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: nekromancie
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvalé
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: žádný

Přiložením rukou na nemocnou osobu vyléčí kněz jakoukoli chorobu. Uzdravení je trvalé, ale nikdo nemůže zaručit, že se osoba znovu nenakazí. Toto kouzlo vyléčí také slepotu, hluchotu a slabomyslnost. Dokáže uzdravit i některé magické choroby.

sppr318

Oblast čerstvého vzduchu

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: 30 metrů
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 3
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Oblast čerstvého vzduchu zapudí všechny škodlivé otrávené výpary (včetně těch magicky vytvořených - jako třeba Smrtící mrak). Toto kouzlo zlikviduje všechny takové oblaky oblasti, kde se právě sesilatel nachází. Zaklínadlo nechrání před otrávenými výpary vytvořenými dračím dechem.

sppr319

Povolej hmyz

druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: zvířata
 • Dosah: 30 metrů
 • Trvání: 7 kol
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kouzlo přiláká roj normálního hmyzu, který napadne jednoho sesilatelova nepřítele. Hmyz se objeví na místě určeném knězem (v dosahu kouzla) a napadne jednu bytost, na niž sesilatel ukáže. Oběť může zkusit záchranný hod proti dechu (s postihem -4), aby roji unikla. Jinak je zraněna za 1 život každé dvě vteřiny trvání kouzla. Oběť bojuje s postihem -2 k útoku a +2 k OČ. Jelikož hmyzáci napadeného neustále koušou, je velmi obtížné sesílat kouzla (50% šance neúspěchu).

Nahoru

Kouzla 4. úrovně

sppr401

Vyleč těžká zranění

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: stále
 • Doba sesílání: 7
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto je silnější verze kouzla Vyleč lehká zranění. Přiložením rukou na bytost vyléčí kněz 17 životů. Zaklínadlo nepůsobí na bytosti bez fyzických těl, z jiné roviny nebo nemrtvé.

sppr402

Povolávání zvířat I

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: zvířata, povolávání
 • Dosah: 20 m
 • Trvání: 3 tahy
 • Doba sesílání: 7
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Tímto kouzlem přivolá kněz na pomoc 2 až 3 zvířata, která mají životaschopnost 4 nebo méně. Druh se určí náhodně. Tyto tvory sesilatel ovládá, dokud jsou naživu, nebo neskončí kouzlo.

sppr403

Volná akce

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: zmámení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: 1 tah + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Příjemce kouzla je imunní na cokoli, co ovlivňuje jeho pohyb. Spadají sem např. účinky Pavučiny, Drž osobu, Sádla či Zapletení.

sppr404

Neutralizuj jed

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo odstraní z těla všechny jedy, ať již přírodní či magické povahy. Po seslání na otrávenou osobu okamžitě neutralizuje jakýkoli jed a navrátí 10 životů. Kouzlo také vyléčí všechny choroby, jako slepota či hluchota.

sppr405

Duševní ovládnutí

kněžské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: mysl
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 8 kol
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: zrušení

Když je vyslovena tato magická formule, musí si cíl Duševního ovládnutí hodit na záchranu před kouzlem s postihem -2, chce-li zabránit, aby kněz vstoupil do jeho mysli. Účinky jsou podobné jako u čarodějova kouzla Ovládnutí, jen s několika drobnými rozdíly. Aby mohl řídit příslušný objekt, musí se kněz u něj držet na dosah a kouzlo neposkytuje sesilateli přístup k myšlenkám, vzpomínkám, či vjemům oběti. Kontrola vydrží po dobu trvání kouzla nebo do rozptýlení magie.

sppr406

Obranná harmonie

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: zákon
 • Dosah: sesilatel
 • Trvání: 6 kol
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: poloměr 3 m
 • Záchraný hod: žádný

Obranná harmonie umožní skupině bytostí fungovat jako jediná jednotka v jedné bitvě nebo střetnutí, zlepšuje koordinaci a taktiku jejich útoků. Účinek je vždy vystředěn na sesilatele, ale ovlivní všechny, kdo se nacházejí v okolí 3 metrů. Postavy pod vlivem zaklínadla se mohou pohybovat mimo oblast, jakmile je čarování dokončeno, a z harmonie mají stále prospěch. Působením této magie získává každá dotyčná osoba bonus +2 k obrannému číslu. Účinky trvají 6 kol nebo dokud není kouzlo úspěšně rozptýleno.

sppr407

Ochrana před bleskem

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana, počasí
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: 5 kol/úroveň
 • Doba sesílání: 7
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo zaručuje úplnou nezranitelnost elektrickými útoky, jako je např. dračí dech nebo kouzla typu Blesk, Děsivé sevření atd. Ochrana působí po dobu trvání kouzla (nebo do odčarování).

sppr408

Ochrana před zlem, poloměr 9 m

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: 1 tah/úroveň
 • Doba sesílání: 7
 • Oblast: poloměr 3 m
 • Záchraný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla jsou všechny bytosti v okruhu 3 metry ovlivněny kouzlem Ochrana před zlem. To vytvoří magickou bariéru okolo příjemce ve vzdálenosti 30 cm. Bariéra se pohybuje s příjemcem a má dva hlavní efekty: Všechny útoky vedené zlými nebo zlem očarovanými bytostmi proti chráněné bytosti mají postih -2 k hodu na útok, a všechny záchranné hody chráněné bytosti zapříčiněné takovými útoky získají bonus +2.

sppr409

Odraz smrt

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra:
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah/úroveň sesilatele
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo chrání po dobu svého trvání před všemi druhy smrtící magie. Mezi ně kupříkladu patří Rozložení, Mocné slovo: Zabij, Kouzlo smrti či Prst smrti.

sppr410

Vyvolej lesní bytost

druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: zvířata, povolávání
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 3 tahy
 • Doba sesílání: 7
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo přivolá nymfu, která bude družině pomáhat. Nymfa ovládá několik kněžských kouzel a použije je ku prospěchu družiny (patří mezi ně kouzla Duševní ovládnutí, Zmatek a léčení). Zůstává pod kontrolou sesilatele, dokud není zabita nebo kouzlo nevyprší.

sppr411

Jed

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra:
 • Dosah: 5 m
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: zrušení

Tímto kouzlem může sesilatel otrávit oběti, které neuspějí v záchraně proti jedu. Účinky závisí na úrovni sesilatele a jsou popsány zde: 7.-9. úroveň: 2k8 + 2/kolo; 10.-12. úroveň: 3k8 + 3/kolo; 13.-14. úroveň: 4k8 + 4/kolo; 15.-16. úroveň: 6k8 + 5/kolo; 17+ úroveň: 8k8 + 6/kolo; Ti, kteří uspějí v záchraně, nebudou otráveni.

sppr412

Svatá síla

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra:
 • Dosah: žádný
 • Trvání: 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 6
 • Oblast: Sesílatel
 • Záchraný hod: žádný

Pomocí tohoto kouzla sesílatel získá sílu a schopnosti bojovníka na stejné úrovni. Síla kněze se změní na 18/00 (i když je normálně vyšší), jeho THAC0 bude stejné jako u válečníka téže úrovně a získá navíc 1 život za každou úroveň. Tyto účinky potrvají po dobu trvání kouzla nebo do odčarování.

sppr413

Ochrana před negativní sférou

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana, nekromancie
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: 5 kol
 • Doba sesílání: 3
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo zaručí sesilateli či dotknuté bytosti částečnou ochranu před nemrtvými příšerami ze sféry negativní energie (např. upíry) a určitými zbraněmi či kouzly, které vysávají životní sílu. Zaklínadlo otevírá spojení se sférou pozitivní energie, čímž vykompenzuje účinky energie negativní. Chráněná bytost je ušetřena vysátí úrovní - utrží normální zranění, ale nepřijde o úrovně. Kouzlo nelze seslat ve sféře negativní energie.

sppr414

Způsob vážná zranění

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvalé
 • Doba sesílání: 7
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Vyleč těžká zranění. Namísto uzdravení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je oběť zraněna za 17 životů. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.

sppr415

Bystrozrakost

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: věštění
 • Sféra:
 • Dosah: zvláštní
 • Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

S pomocí tohoto kouzla je sesilatel schopen prohlédnout neprozkoumaná území. Pro jeho seslání prostě klikni na část mapy, kterou chceš odkrýt. Po dobu trvání kouzla může mág zkoumat oblast, sledovat bytosti a prohlédnout si opevnění.

sppr416

Plášť strachu

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání
 • Sféra: zmámení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 6
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: zrušení

Po vyřčení tohoto zaklínadla vyzařuje sesilatel auru strachu až do vzdálenosti 1 m. Všechny postavy a bytosti ovlivněné aurou musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak 4 kola panicky prchají. Na útěku mohou dokonce odhodit předměty. Členové družiny jsou na účinky imunní, ačkoli je může aura strachu zneklidnit.

sppr417

Slabší obnova

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: nekromancie
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 2
 • Oblast: cílová bytost
 • Záchraný hod: žádný

Slabší obnova navrátí příjemci vysáté úrovně. Toto zaklínadlo je velmi vyčerpávající, proto by si měl kněz po jeho vyslovení okamžitě odpočinout.

Nahoru

Kouzla 5. úrovně

sppr501

Povolávání zvířat II

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: zvířata, povolávání
 • Dosah: 60 metrů/úroveň
 • Trvání: 3 tahy
 • Doba sesílání: 8
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Tímto zaklínadlem sesilatel přivolá na pomoc 1 až 3 zvířata, která mají životaschopnost 8 nebo méně. Zvířata pomáhají sesilateli všemi svými možnostmi, dokud jsou naživu, nebo neskončí kouzlo. Mohou být povolána jedině normální či obří zvířata; fantastická zvířata či příšery nejsou kouzlem ovlivněny.

sppr502

Vyleč kritická zranění

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 8
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Tato mocná modifikace kouzla Vyleč lehká zranění navrátí každé živé bytosti 27 životů. Účinek se však nevztahuje na nemrtvé a stvoření z jiných dimenzí.

sppr503

Plamenný úder

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra: souboj
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: okamžitě
 • Doba sesílání: 8
 • Oblast: cílová bytost
 • Záchraný hod: 1/2

Když kněz sešle kouzlo Plamenný úder, spustí se na zvolenou oběť svislý sloupec ohně. Cíl si musí hodit na záchranu před kouzlem. Pokud se mu vrh nepodaří, utrpí zranění ohněm za 8k8 životů; v opačném případě bude jeho újma poloviční.

sppr504

Oživ mrtvého

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: nekromancie
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: stále
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: 1 osoba
 • Záchraný hod: zvláštní

Když kněz sešle toto kouzlo, může navrátit život trpaslíkovi, gnómovi, půlelfovi, půlčíkovi, elfovi nebo člověku. Tělo osoby musí být celé, jinak ztracené části chybí i po oživení postavy. Každá bytost má po oživení pouhý 1 život a zbytek musí získat přirozeným léčením či magickou cestou.

sppr505

Pravdivé vidění

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: věštění
 • Sféra: věštění
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 8
 • Oblast: poloměr 21 m
 • Záchraný hod: žádný

Po seslání kouzla bude ovlivněn okruh přibližně 21 m od sesilatele. Všechny nepřátelské iluze/přeludy v oblasti působení budou okamžitě rozptýleny. Působí na tato kouzla: Odražený obraz, Neviditelnost, Zrcadlový obraz, Nezjistitelnost, Vylepšená neviditelnost, Stínové dveře, Spleť, Vytvoř obraz a Dvojník. Toto zaklínadlo nijak neovlivňuje magická odolnost cíle a působí jen na nepřátele.

sppr506

Železná kůže

druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: živly
 • Dosah: 0
 • Trvání: 12 hodin
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Když na sebe druid sešle toto mocné kouzlo, celého jej pokryje železná kůže. Tato kůže je samozřejmě magická a sesilatele nijak neomezuje. Chrání druida před fyzickými útoky, jako jsou zbraně na blízko či střely. Za každé dvě úrovně sesilatele se objeví jedna vrstva kůže navíc. Např. druid na 10. úrovni získá 5 vrstev kůže, zatímco jeho kolega na 20. úrovni již získá vrstev 10. Každá vrstva zastaví jeden útok, takže druid na 10. úrovni se ochrání před 5 prvními zásahy, ale šestý jej již normálně ovlivní. Kouzlo sesilatele chrání, dokud není zrušeno, všechny vrstvy nejsou odstraněny útoky nebo dokud samo nevyprší. Je důležité poznamenat, že druida neochrání před magickými útoky (např. Ohnivou koulí), avšak ochrání jej před fyzickými magickými útoky (např. Magickou střelou).

sppr507

Hrdinská síla

kněžské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: zákon
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 3 kola/úroveň
 • Doba sesílání: 2
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: žádný

Tímto zaříkáním kněz v podstatě využije sílu svého boha, kterou propůjčí cílové bytosti. Dotyčný získá bonus k THAC0 +1 za každé 3 úrovně sesilatele. Takže kněz na 9. úrovni propůjčí bonus +3 THAC0 apod. Po dobu trvání kouzla se také síla hrdiny upraví na 18/00 a všechny bonusy k zásahu a zranění se změní podle této vlastnost. Všimni si, že pokud je síla cíle větší než 18/00, bude snížena na tuto hodnotu. Nevýhodou je to, že se kněz po dobu trvání očarování musí soustředit na spojení mezi hrdinou a bohem, a tudíž nemůže sesílat žádná kouzla. Účinek trvá 3 kola za úroveň sesilatele nebo do odčarování.

sppr508

Zmatené příkazy

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: chaos
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah/úroveň
 • Doba sesílání: 3
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto zaklínadlo učiní bytost imunní vůči magickým příkazům. Do této kategorie patří sugesce, zmámení, ovládnutí, příkazy, spánek, zmatení a podobná kouzla. Navíc také ochrání cíl před psionickým úderem. Kouzlo ovlivní jen jednu bytost a trvá 1 tah/úroveň nebo do zrušení.

sppr509

Odolnost proti magii

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: 3 kola + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: cílová bytost
 • Záchraný hod: žádný

Díky tomuto kouzlu získá příjemce odolnost na veškerou magii. Propůjčená odolnost je 2% za úroveň kněze, až do maxima 40%. Pokud má cíl vyšší magickou odolnost, než jakou mu kněz může poskytnout, bude tato vlastnost snížena na příslušnou výši. Tento efekt přetrvá po určenou dobu nebo dokud nebude rozptýlen.

sppr510

Způsob kritická zranění

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvalé
 • Doba sesílání: 8
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Vyleč kritická zranění. Namísto uzdravení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je oběť zraněna za 27 životů. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.

sppr511

Zabij živé

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: boj
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: zvláštní
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kouzlo nabývá na účinnosti až poté, co se kněz svého protivníka dotkne. Během seslání je vytvořen předmět, kterým musí být útok proveden; kněz má na napadení nepřítele 3 kola. Pokud prvním útokem mine, předmět zmizí a kouzlo je promarněno. Avšak pokud útok uspěje, oběť je automaticky zraněna za 2k6 + 9 životů a musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak okamžitě zemře. Kouzlo lze odčarovat v době mezi sesláním a následným útokem.

sppr512

Větší příkaz

kněžské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: zmámení
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 kolo/úroveň sesilatele
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: poloměr 6 m
 • Záchraný hod: zrušení

Podobně jako jeho modifikace první úrovně, dovoluje i toto kouzlo přikázat jiným bytostem, aby usnuly, ovšem nyní délka jejich spánku závisí na sesilatelově pokročilosti (1 kolo/úroveň kněze). Na konci kola se tvorové probudí zcela nezraněni. Okruh působnosti se podobá okruhu Smrdícího oblaku či Ohnivé koule.

sppr513

Spravedlivá magie

kněžské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: souboj
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Toto mocné bojové kouzlo zlepšuje knězovu fyzickou zdatnost a dělá z něj obávaného protivníka. Přidá 1 život navíc za každou úroveň sesilatele, 1 bod síly za každé tři úrovně čarujícího (do maxima 25) a zapříčiní, že bude kněz při každém zásahu působit maximální zranění. Účinky trvají po dobu trvání kouzla, nebo do odčarování.

sppr514

Hromadné léčení

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: žádný

Při sesílání kouzla si musí kněz jasně představit tváře spolubojovníků a soustředit se na jednotu skupiny. Všem členům družiny v okruhu 9 m od sesilatele se vyléčí 1k8 + 1/úroveň životů. Uzdravení je trvalé; tedy až do dalšího zranění.

sppr515

Odražení nemrtvých

kněžské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra:
 • Dosah: sesilatel
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Toto mocné kouzlo vytvoří vlnu energie působící proti negativním sférám. Tato vlna zadrží všechny nemrtvé, kteří se pokusí napadnout sesilatele; na určitý čas je bude držet z dosahu. Po dobu trvání kouzla vytvoří kněz v každém kole jednu vlnu. Působí na všechny nemrtvé, bez záchranného hodu.

sppr516

Prach skřítků

druidské kouzlo

 • Škola: iluze/přeludy
 • Sféra:
 • Dosah: 0
 • Trvání: zvláštní
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo vytvoří hrst prachu skřítků, který může sesilatel rozhodit do vzduchu. Každý, koho prach zasáhne, se stane neviditelným (dosah je přibližně 9 m). Neviditelné bytosti samozřejmě nejsou magicky utišeny a za jistých podmínek je lze odhalit. Takové stvoření a jeho vybavení nevidí ani spojenci (pokud ovšem tito spojenci normálně nevidí neviditelné). Odložené předměty se zviditelní a zvednuté předměty zmizí, jsou-li skryty pod oblečení. Kouzlo trvá, dokud není rozptýleno, dokud je čaroděj či příjemce nezruší, dokud příjemce nezaútočí, nebo dokud neuplyne 24 hodin. Takto skrytá bytost tudíž může chodit a sesílat obranná kouzla, ale jakmile zaútočí, okamžitě se svému okolí zjeví (přesto jí neviditelnost zaručí první útok).

sppr517

Epidemie hmyzu

druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: souboj
 • Dosah: 120 metrů
 • Trvání: 6 kol
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: nepřátelé v dohledu
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kouzlo přivolá roj plazícího se, skákavého a létajícího hmyzu. Hmyzáci se nejprve vrhnou na nejbližší cíl a poté na další jeho spojence, dokud neovlivní šest bytostí. Sesílání v roji je naprosto nemožné (100% šance neúspěchu). Bez ohledu na OČ jsou všechny bytosti v roji zraněny za 1 život každé dvě vteřiny, kdy zůstávají uvnitř. Neviditelnost nijak nechrání. Ten, kdo neuspěje v záchraně proti dechu, panicky prchá jedno kolo.

Nahoru

Kouzla 6. úrovně

sppr601

Vzdušný sluha

kněžské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: povolávání
 • Dosah: 15 metrů
 • Trvání: 1 tah/úroveň
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Sesilatel povolá vzdušného sluhu, který bude po dobu trvání kouzla plnit všechny jeho příkazy. Sluha zaútočí na nepřátele, které sesilatel určí, a zůstává, dokud není zabit nebo kouzlo nevyprší.

sppr602

Povolávání zvířat III

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: zvířata, povolávání
 • Dosah: 60 metrů
 • Trvání: 4 tahů
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá tři zvířata, která mají životaschopnost 12 či méně. Přijdou pouze tvorové, kteří jsou při sesílání v dosahu kouzla. Povolaná zvířata pomáhají sesilateli všemi prostředky, dokud nejsou zabita nebo dokud kouzlo nevyprší. Povolána mohou být jen normální nebo obří zvířata.

sppr603

Hradba mečů

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra:
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kouzlo stvoří stěnu rotujících, jako břitva ostrých čepelí, které se míhají a víří kolem sesilatele a vytváří tak nebezpečnou bariéru. Každá bytost, která se skrz ni pokusí projít, bude zraněna za 8k8 životů. Tvorové nacházející se v oblasti působení při vyvolání bariéry, mohou zkusit záchranu proti kouzlu. Uspějí-li, uskočí a nejsou zraněny. Kouzlo trvá deset kol.

sppr604

Vyvolej zvířata

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: povolávání
 • Dosah: 60 metrů
 • Trvání: 4 tahů
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo umožňuje povolat a ovládat jednoho či dva robustní medvědy. Po dobu trvání kouzla plní tito huňáči každé sesilatelovo přání.

sppr605

Vyvolej ohnivého elementála

druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: živly, povolávání
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah/úroveň
 • Doba sesílání: zvláštní
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel otevře magickou bránu do elementální sféry ohně a vyvolá ohnivého elementála. Je 60% pravděpodobnost, že se objeví elementál s životaschopnost 12, 35% šance, že bude mít životaschopnost 16, a 5% šance, že se objeví elementál s životaschopností 24. Tento tvor bude plnit příkazy kněze, dokud kouzlo nevyprší nebo dokud sám nezemře. Všechny příkazy se předávají telepaticky, takže není třeba znát jazyk elementálů a nedochází ke zmatkům.

sppr606

Žhavé uhlíky

druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání
 • Sféra: živly
 • Dosah: zvláštní
 • Trvání: 3 tahy
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: 1/2

Sesilatel vytvoří 4 žhavé uhlíky, které se objeví v jeho inventáři. Uhlíky existují po tři kola od seslání kouzla. Jsou-li během této doby hozeny na nepřítele, vybuchnou a zraní všechny v oblasti působení za 2-16 životů. Při úspěšné záchraně proti kouzlu je újma poloviční.

sppr607

Léčení

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi vyléčit všechny nemoci a zranění určené bytosti. Úplně vyléčí všechny choroby či slepotu, uzdraví veškerá zranění a zruší kouzlo Slabomyslnost. Rovněž napraví mentální poruchy způsobené kouzly či zraněním mozku. Účinky se samozřejmě nevztahují na budoucí zranění či choroby.

sppr608

Zraň

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Uzdrav. Namísto vyléčení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je počet životů oběti snížen na 1. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.

sppr609

Falešné svítání

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra: slunce
 • Dosah: 0
 • Trvání: 5 kol
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: koule s poloměrem 9 m
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo vytvoří v oblasti působení jasné načervenalé světlo, jako by vycházelo slunce. Všechny nemrtvé bytosti v dosahu jsou zraněny za 6k6 životů. Proti tomuto zranění není žádný záchranný hod. Následující kolo také ovlivnění nemrtví jednají zmateně.

sppr610

Bolestivá hniloba

druidské kouzlo

 • Škola: proměny, nekromancie
 • Sféra: souboj, nekromancie
 • Dosah: 10 metrů
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: jedna bytost
 • Záchraný hod: zvláštní

Bolestivá hniloba je zhoubný rozklad, který se rychle a bolestivě šíří po celém těle. Oběť je na dvě kola automaticky zpomalena. Navíc pokud neuspěje v záchraně proti jedu s postihem -2, bude každou vteřinu zraněna za 1 život, až do maxima 50 životů.

sppr611

Báječná vzpomínka

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: zmámení, proměny
 • Dosah: 0
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

S pomocí tohoto zaklínadla si může kněz vzpomenout na dvě kouzla, která dříve seslal. Pokud ještě žádná neseslal, nestane se nic. Báječná vzpomínka neobnoví kouzla 6. či vyšší úrovně.

sppr612

Blesk slávy

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra: souboj, povolávání
 • Dosah: 20 metrů
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: cílová bytost
 • Záchraný hod: žádný

Tímto kouzlem kněz vyšle proti jedné bytosti blesk božské energie. Není třeba házet na útok. Zasažená bytost utrpí zranění podle toho, ze které sféry pochází. Druh bytosti - Zranění: Základní materiální sféra - 6k6; Elementál - 3k4, Nemrtvý - 8k6; Démon - 10k6.

sppr613

Fyzické zrcadlo

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: čísla
 • Dosah: 30 metrů
 • Trvání: 9 kol
 • Doba sesílání: 6
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo způsobí místní deformaci prostoru. Deformovaný prostor má tvar neviditelného disku, který chrání sesilatele. Jakákoli střela, která se s diskem setká, se okamžitě obrátí do opačného směru. Všechny bojové faktory jako rychlost, dostřel a zranění se nezmění; směr objektu se prostě otočí o 180 stupňů. Útočník tak najednou čelí své vlastní střele. Sesilatel zrcadla může skrze zrcadlo normálně střílet.

sppr614

Solův žhavý kámen

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra: slunce
 • Dosah: 30 metrů
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 6
 • Oblast: cíl
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kouzlo vytvoří zářící kámen, který je nutné ihned hodit na protivníka, protože se kvůli horku nedá udržet. Protože kněz nemůže dát kámen jiné postavě, musí si normálně hodit na útok; k hodu na útok má bonus +3 a nemá žádné postihy za neznalost dovednosti. Takto lze zasáhnout i bytosti, které jsou zranitelné pouze magickými zbraněmi. Když kámen zasáhne, vybuchne oslňujícím, spalujícím zábleskem, jenž cíli způsobí 6k6 zranění ohněm a oslepí jej na 1k6 kol. Oběť může zkusit záchranný hod proti kouzlu. Pokud uspěje, utrpí jen poloviční zranění a nebude oslepena. Nemrtvé bytosti jsou zraněny za 12k6 životů a oslepeny na dvanáct kol, pokud neuspějí v záchraně. Uspějí-li, jsou utrpí zranění za 9k6 životů a budou oslepeny na šest tahů.

sppr698

Hradba mečů

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra:
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kouzlo stvoří stěnu rotujících, jako břitva ostrých čepelí, které se míhají a víří kolem sesilatele a vytváří tak nebezpečnou bariéru. Každá bytost, která se skrz ni pokusí projít, bude zraněna za 8k8 životů. Tvorové nacházející se v oblasti působení při vyvolání bariéry, mohou zkusit záchranu proti kouzlu. Uspějí-li, uskočí a nejsou zraněny. Kouzlo trvá deset kol.

sppr699

Zraň

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: léčení
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvalé
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo je opakem Uzdrav. Namísto vyléčení dotknuté bytosti způsobí újmu. Po úspěšném dotyku je počet životů oběti snížen na 1. Kněz má na provedení útoku 2 kola. Pokud mine, je kouzlo promarněno. Není žádný záchranný hod.

Nahoru

Kouzla 7. úrovně

sppr701

Štít Archonů

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: ochrana
 • Sféra: ochrana
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: 3 kola/úroveň
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Toto mocné ochranné zaklínadlo způsobí, že kouzla seslaná proti knězi budou pohlcena a zrušena. Je ovlivněno celkem tolik úrovní kouzel, kolik je polovina knězovy úrovně. Odražení se vztahuje i na svitky a vrozené schopnosti, ale nikoliv na kouzla, která nebyla vystředěna přímo na čaroděje. Odražena nebudou ani zaklínadla s trvalou oblastí působení (např. Smrtící mrak a Smrdící mrak). Pokud je kouzlo sesláno přímo na čaroděje, bude pohlceno. Je třeba poznamenat, že dokud zbývají úrovně, bude škodlivá magie pohlcena. Např. zbývá již jen jedna úroveň a na kněze je sesláno kouzlo 3. úrovně; toto kouzlo bude pohlceno a zároveň zruší štít. Štít také funguje proti Rozptyl magii.

sppr702

Vyvolej elementála země

druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: živly, povolávání
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 tah/úroveň
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Sesilatel otevře zvláštní bránu do elementální sféry země a přivolá do své blízkosti elementála země. Je 60% pravděpodobnost, že se objeví elementál s životaschopnost 12, 35% šance, že bude mít životaschopnost 16, a 5% šance, že se objeví elementál s životaschopností 24. Tento tvor bude plnit příkazy kněze, dokud kouzlo nevyprší nebo dokud sám nezemře. Všechny příkazy se předávají telepaticky, takže není třeba znát žádný speciální jazyk. Na rozdíl od mágových kouzel vyvolávání elementálů nemusí kněží podstupovat mentální souboj, aby takovou bytost ovládli.

sppr703

Brána

kněžské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: povolávání
 • Dosah: 20 metrů
 • Trvání: 33 kol
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Tímto kouzlem sesilatel přivolá bytost z vnějších sfér - pekelného démona - který napadne jeho nepřátele a také sesilatele samotného, pokud není dost opatrný. Kněz (i jeho společníci) musí být chráněn kouzlem Ochrana před zlem, aby si jej démon nevšímal. Pokud se sesilatel takto neochrání, démon jej roztrhá na kusy a pak se dobře nadlábne.

sppr704

Kráska

druidské kouzlo

 • Škola: iluze/přeludy
 • Sféra: živly
 • Dosah: sesilatel
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 6
 • Oblast: poloměr 1,5 m
 • Záchraný hod: zrušení

Po vyrčení tohoto kouzla projde sesilatel pozoruhodnou proměnou a stane se doslova ideálem krásy - pro muže je to obvykle nymfa, pro ženy se obraz různí. Každý, kdo pozoruje proměněného sesilatele, musí uspět v záchraně proti kouzlu (s bonusem +3), jinak umírá touhou. I když je záchranný hod úspěšný, nešťastní pozorovatelé jsou ihned postiženi trvalou slepotou (trvá do odčarování). Proměna je okamžitá, ale trvá jen pár vteřin, takže ovlivní jen osoby, které stojí blízko sesilatele (neúčinkuje na členy družiny).

sppr705

Ohnivá bouře

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: vzývání
 • Sféra: živly (oheň)
 • Dosah: 40 metrů
 • Trvání: 4 kol
 • Doba sesílání: 1 kol
 • Oblast: poloměr 6 m
 • Záchraný hod: žádný

Po seslání tohoto kouzla je celá oblast zasažena ohnivým lijákem a zavalena žhavou lávou. Zasažené bytosti jsou zraněny za 2k8+1 život za každou úroveň sesilatele (tj. 2k8 +1/úroveň). Tato pohroma trvá čtyři kola a po celý čas jsou zraňovány všichni tvorové, kteří z oblasti působení neutečou. Proti tomuto kouzlu není žádný záchranný hod.

sppr706

Symbol, Strach

kněžské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: strážce
 • Dosah: 30 metrů
 • Trvání: zvláštní
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: zrušení

Symbol, Strach je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat symbol na zem či jiný povrch. Znamení zde zůstane tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou ovlivněni strachem na 2 kola + 2 kola za každé tři úrovně sesilatele.

sppr707

Sluneční paprsek

kněžské kouzlo

 • Škola: vzývání, proměny
 • Sféra: slunce
 • Dosah: 6 metrů
 • Trvání: ihned
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: 6 metrů
 • Záchraný hod: zvláštní

Kouzlo způsobí, že sesilatele a okolí 6 m od něj osvítí prudké sluneční paprsky. Všechny bytosti v oblasti působení budou zraněny za 3-18 životů a musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak oslepnou na 10 kol. Nemrtví, zasažení slunečním paprskem, budou zraněni za 1-6 životů za úroveň sesilatele a musí uspět v záchraně proti kouzlu, jinak budou zničeni.

sppr708

Prst smrti

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: válka
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: zrušení

Kouzlo vysává životní sílu. Po jeho dokončení ukáže sesilatel prstem na oběť, čímž jí vyrve život z těla. Zasažený tvor může uniknout při úspěšném hodu proti kouzlům s postihem -2. I při úspěšné záchraně je oběť zraněna za 2k8+1 životů.

sppr709

Zmatek

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: zaříkávání/zmámení
 • Sféra: chaos
 • Dosah: dohled sesilatele
 • Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
 • Doba sesílání: 7
 • Oblast: krychle až 18 m
 • Záchraný hod: zvláštní

Kouzlo zmate jednu či více bytostí v oblasti; způsobí nerozhodnost a neschopnost aktivně jednat. Všechna stvoření v oblasti účinku si mohou hodit na záchranu před kouzlem s postihem -2. Ta, která úspěšně vyváznou, zůstanou neovlivněna. Ta, kterým se to nepodaří, podlehnou bojovému šílenství, zůstanou zmatená nebo po dobu trvání nečinně bloumají kolem. Kouzlo trvá jedno kolo za každé dvě úrovně sesilatele. Pobíhající tvorové se vzdálí od kněze tak daleko, jak to je jen možné; každý zmatený subjekt, který je napaden, považuje útočníka za nepřítele a podle toho také jedná.

sppr710

Svaté slovo

kněžské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: souboj
 • Dosah: 0
 • Trvání: zvláštní
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: žádný

Po vyřčení tohoto slova funguje kněz jako most mezi svým bohem a prvotní hmotnou dimenzí, čímž kolem sebe v okruhu 9 metrů způsobí menší výbuch, ovlivňující pouze tvory se zlým přesvědčením, kteří se v dané oblasti nacházejí. Účinky se liší podle úrovně cíle, a to následovně: Životaschopnost či úroveň -- Účinky Svatého slova: méně než 4 -- Smrt; 4 až 7 -- Omráčení na 1 tah; 8 až 11 -- Zpomalení na 1 tah a 75% šance neúspěchu kouzel; 12 a více -- Ohlušení na 1 tah a 50% šance neúspěchu kouzel. Hod na záchranu není k dispozici a účinky přetrvají až do rozptýlení. Toto kouzlo nemůže seslat kněz zlého přesvědčení.

sppr711

Regenerace

kněžské kouzlo

 • Škola: Nekromancie
 • Sféra: Léčení
 • Dosah: dotek
 • Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
 • Doba sesílání: 7
 • Oblast: cílová bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto mocné kouzlo umožňuje knězi předat jedné bytosti schopnost regenerace. Tato regenerace vyléčí jakékoli zranění a dokonce i zregeneruje ztracené končetiny. Ovlivněná bytost získává 3 životy za vteřinu. Účinky trvají 1 kolo za každé dvě úrovně sesílatele nebo do zrušení.

sppr712

Vzkříšení

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: nekromancie
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 1 tah
 • Oblast: dotknutá bytost
 • Záchraný hod: žádný

Podobně jako kouzlo Oživ mrtvého, i Vzkříšení navrátí život jedné bytosti. Avšak Vzkříšení postavu také vyléčí, takže je připravena opět vyrazit za dobrodružstvím.

sppr713

Silnější obnova

kněžské kouzlo

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: nekromancie
 • Dosah: dotyk
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 3
 • Oblast: cílová bytost
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo navrátí příjemci životní energii. Ruší tak předchozí vysátí úrovní. Kouzlo také obnoví inteligenci bytosti ovlivněné kouzlem Slabomyslnost. Taktéž ruší všechny druhy šílenství, jako je zmatení či zuřivost, úplně vyléčí příjemce, uzdraví všechny nemoci a zlikviduje jedy. Toto zaklínadlo je velmi vyčerpávající, proto by si měl kněz po jeho vyslovení okamžitě odpočinout.

sppr715

Bezbožné slovo

kněžské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: souboj
 • Dosah: 0
 • Trvání: zvláštní
 • Doba sesílání: 1
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: žádný

Po vyřčení tohoto slova funguje kněz jako most mezi svým bohem a prvotní hmotnou dimenzí, čímž kolem sebe v okruhu 9 metrů způsobí menší výbuch, ovlivňující všechny tvory s dobrým přesvědčením, kteří se v dané oblasti nacházejí. Účinky se liší podle úrovně cíle, a to následovně: Životaschopnost či úroveň -- Účinky Bezbožného slova: méně než 4 -- Smrt; 4 až 7 -- Omráčení na 1 tah; 8 až 11 -- Zpomalení na 1 tah a 75% šance neúspěchu kouzel; 12 a více -- Ohlušení na 1 tah a 50% šance neúspěchu kouzel.Hod na záchranu není k dispozici a účinky přetrvají až do rozptýlení. Toto kouzlo nemůže seslat kněz dobrého přesvědčení.

sppr717

Plíživá záhuba

druidské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: zvířata, povolávání
 • Dosah: 80 metrů
 • Trvání: 3 kola
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: zvláštní

Plíživá zhouba přivolá do určené oblasti spoustu hmyzu, který se rychle rozptýlí a zaútočí na nepřátele. Tato masa se rozprostře po velkém území, až ke všem bytostem v okruhu 9 m od cíle. Bytosti napadené hmyzem jsou zraněny za 2 životy každé kolo a nedokáží seslat žádné kouzlo. Každý tah, kdy oběť zůstává mezi brouky, musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -2, jinak bude ve strachu jedno kolo zmateně pobíhat. Výhoda oproti zaklínadlu Epidemie hmyzu je v tom, že toto kouzlo zraňuje dvojnásobně.

sppr718

Symbol, Omrač

kněžské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: strážce
 • Dosah: 30 metrů
 • Trvání: zvláštní
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: zrušení

Symbol, Omrač je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat symbol na zem či jiný povrch. Znamení zde zůstane tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti kouzlu s postihem -4, jinak budou omráčeni na 2 kola + 1 kolo za každé 3 úrovně sesilatele.

sppr719

Symbol, Smrt

kněžské kouzlo

 • Škola: vyvolávání/povolávání
 • Sféra: strážce
 • Dosah: 30 metrů
 • Trvání: zvláštní
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: zrušení

Symbol, Smrt je mocné kouzlo, které umožní knězi napsat symbol na zem či jiný povrch. Znamení zde zůstane tak dlouho, dokud někdo jiný nepřijde příliš blízko. V tu chvíli symbol vybuchne a všichni v oblasti působení musí uspět v záchraně proti smrti, jinak zemřou. Bytosti s více než 60 životy (aktuální počet) jsou vůči kouzlu imunní.

sppr720

Zemětřesení

kněžské kouzlo, druidské kouzlo

 • Škola: proměny
 • Sféra: živly (země)
 • Dosah: 120 metrů
 • Trvání: 3 otřesy
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: poloměr 12 m
 • Záchraný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se země velmi silně otřese. Chvění trvá několik kol a ovlivní všechny bytosti v oblasti působení. Zemětřesení způsobí tři otřesy. První zraní všechny bytosti za 6k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -6 je zranění poloviční). Ti, kteří neuspějí, upadnou na čtyři kola na zem. Druhý otřes již není tak silný a způsobí zranění za 3k6 životů (při záchraně proti kouzlu s postihem -2 je zranění poloviční). Poslední otřes způsobí 2k6 zranění (při záchraně polovina). Toto kouzlo ovlivní nepřátele i přátele, takže je třeba velké dávky opatrnosti. Rovněž je třeba zmínit, že elementálové země nesnášejí, když si ubozí smrtelníci hrají se zemí, takže existuje určitá šance, že se jeden z nich objeví a družinu napadne.

Nahoru

Kouzla za zásluhy

sppr721

Energetické čepele

kněžské kouzlo, druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola: všechny školy
 • Sféra:
 • Dosah: zvláštní
 • Trvání: 4 tahy
 • Doba sesílání: 3
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo vytvoří disky z čisté energie. Disk dává +10 k THAC0, a když je hozen, způsobí 1K4+5 zranění a navíc 1K10 zranění elektřinou. Toto kouzlo vytvoří 1 disk za úroveň sesílatele a nastaví počet útoků sesílatele na 9, dokud drží disky.

sppr722

Pomsta z nebes

kněžské kouzlo, druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola:
 • Sféra: 0
 • Dosah: 90 metrů
 • Trvání: 3 kola
 • Doba sesílání: 8
 • Oblast: poloměr 9 m
 • Záchraný hod: zvláštní

Po seslání kouzla se země zatřese a nebe překypuje krví a energií. Všichni nepřátelé sesílatele jsou sraženi kyselým deštěm, zemětřesením a blesky. Všichni nepřátelé na 6. a nižší úrovni okamžitě umírají. Přeživší jsou zasaženi kyselým deštěm a blesky. Bouře trvá 3 kola. Každé kolo utrpí oběť 1K6 zranění elektřinou, 1K6 zranění ohnem a 1K6 zranění kyselinou. V prvním kole jsou také otráveni.

sppr723

Povolávání elementálů

kněžské kouzlo, druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola:
 • Sféra: 0
 • Dosah: 10 metrů
 • Trvání: 10 kol
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo posbírá sílu z okolního prostředí a povolá 2 elementály s životaschopností 16, kteří jsou náhodně vybráni buď ze země, vzduchu či ohně. Elementálové zůstanou 10 kol a plní příkazy sesílatele. Je 10% šance, že bude povolán náhodně zvolený Princ elementálů. Princové vládnou elementálům ze své sféry. Princ elementálů vzruchu je Chan. Princ elementálů země je Sunnis. Princ elementálů ohně je Zaaman Rul.

sppr724

Silnější povolávání elementálů

druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola:
 • Sféra: 0
 • Dosah: 10 metrů
 • Trvání: 10 kol
 • Doba sesílání: 1 kolo
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Druidé, kteří mají silnější pouto s elementy, mohou seslat silnější verzi Povolávání elementálů. Toto kouzlo povolá samotné Prince elementálů, náhodně vybrané z elementu země, vzduchu či ohně. Princové zůstanou 10 kol a budou plnit příkazy sesílatele.

sppr725

Koule čepelí

kněžské kouzlo, druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola: vzývání
 • Sféra: strážce, stvoření
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 tah
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: zvláštní

Tímto kouzlem kněz vytvoří kouli složenou z ostrých čepelí. Čepele krouží a poletují okolo sesílatele, čímž vytvářejí neproniknutelnou bariéru. Každá bytost, která se pokusí projít bariérou, je zraněna za 1K10 životů. Bytosti stojící v oblasti bariéry, když je vyvolána, mají možnost záchrany proti kouzlům s postihem -2. Pokud uspějí, uskočí čepelím a nejsou zraněni. Bariéra zůstává 10 kol.

sppr726

Povolej Devu

kněžské kouzlo, druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola: Stvoření/Povolávání
 • Sféra:
 • Dosah: 40 metrů
 • Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo otevře brány nebes a povolá andělskou Devu, aby bojovala po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Devin pozemský avatar zabit.

sppr727

Povolej padlou Devu

kněžské kouzlo, druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola: vyvolávání/přivolávání
 • Sféra:
 • Dosah: 40 metrů
 • Trvání: 4 kola + 1 kolo/úroveň
 • Doba sesílání: 5
 • Oblast: zvláštní
 • Záchraný hod: žádný

Kouzlo otevře brány pekel a povolá démonickou Devu, aby bojovala po sesílatelově boku, dokud kouzlo nevyprší nebo není Devin pozemský avatar zabit.

sppr728

Pohlcení

kněžské kouzlo, druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola: vzývání
 • Sféra:
 • Dosah: dohled sesílatele
 • Trvání: 2 kola
 • Doba sesílání: 9
 • Oblast: 1 bytost
 • Záchraný hod: zvláštní

Toto kouzlo otevře trhlinu v zemi, jež se zvedne a uzavře nad obětí, kterou drtí, pálí a drží 1 kolo. Kouzlo způsobí 10K10 zranění ohněm a 10K10 tupého zranění. Při úspěšné záchraně proti kouzlo je zranění poloviční.

sppr729

Hromadné oživení mrtvých

kněžské kouzlo, druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola: nekromancie
 • Sféra: nekromancie
 • Dosah: dohled sesílatele
 • Trvání: trvale
 • Doba sesílání: 2
 • Oblast: až 5 členů družiny
 • Záchraný hod: zvláštní

Tato silnější verze kouzla Oživ mrtvého dokáže oživit až 5 členů družiny a vyléčit jim 3K10 + 1 životů za úroveň sesílatele. Zbývající životy mohou získat přirozenou či magickou léčbou. Toto kouzlo oživí trpaslíky, gnómy, půl-elfy, půlčíky, elfy, půl-orky a lidi.

sppr730

Aura plamenné smrti

kněžské kouzlo, druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola: vzývání, proměny
 • Sféra:
 • Dosah: 0
 • Trvání: 1 kolo/ 2 úrovně
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Toto kouzlo způsobí, že sesilatele obklopí aura prudkých plamenů, která zraňuje protivníky a chrání před zraněním. Tento štít nejen sesílateli zaručuje 90% odolnost na oheň a bonus +4 k OČ, ale také chrání sesílatele před útoky učiněnými z okruhu 1,5 m kolem něj. Protivník, který z tohoto okruhu zasáhne sesílatele jakoukoli zbraní či kouzlem, utrpí zranění ohněm za 2K10 +2. Navíc silný žár chrání sesílatele před všemi nemagickými zbraněmi, střelnými či na blízko.

sppr731

Přeměna v elementála (oheň)

druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola: oheň
 • Sféra:
 • Dosah: 0
 • Trvání: 5 tahů
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Tato mocná přeměna dovoluje druidovi změnit se v elementála ohně s životaschopností 24. Elementální podoba má OČ -5, THAC0 2 a útokem způsobuje 1K10 normálního zranění a 1K10 ohnivého zranění. Když se druid promění zpět do lidské podoby, vyléčí se mu 3K10 životů.

sppr732

Přeměna v elementála (země)

druidské kouzlo, patří i mezi HLA

 • Škola: země
 • Sféra:
 • Dosah: 0
 • Trvání: 5 tahů
 • Doba sesílání: 4
 • Oblast: sesilatel
 • Záchraný hod: žádný

Tato mocná přeměna dovoluje druidovi změnit se v elementála země s životaschopností 24. Elementální podoba má OČ -5, THAC0 2 a útokem způsobuje 2K10 drtivého zranění. Když se druid promění zpět do lidské podoby, vyléčí se mu 3K10 životů.