NPC

aerie
Nahoru

Aerie

elfka (Avariel), zákonně dobrá, multipovolání – kněžka/kouzelnice

 • Síla: 10
 • Obratnost: 17
 • Odolnost: 9
 • Inteligence: 16
 • Moudrost: 16
 • Charisma: 14

Aerie je k nalezení v cirkuse na Waukeenině promenádě. Romance s hlavní postavou (elfem, půlelfem, půlčíkem, člověkem a gnómem).

Životopis

Když se jí zeptáš na minulost, AERIE na chvíli zmlkne, zřejmě zaskočena smutnou vzpomínkou. Žila mezi Avariely, okřídlenými elfy, ale ještě když byla malá, zajali ji otrokáři. Třese se, když vypráví o prvních letech v cirkuse; předváděli ji v kleci tak malé, že její křídla zakrněla. Nakazila se… a Aerie sotva dokáže vyprávět o noci, kdy ji vytáhli z klece a brutálně jí uřízli křídla, aby ji udrželi naživu. Pro cirkus už nebyla užitečná a nebýt Quaylovy dobroty, určitě by zemřela. Uzdravil ji a dal jí důvod k životu. Z úcty k jeho šlechetnosti, začala Aerie vyznávat gnómského boha Baervana Wildwanderera. O Baervanovi mluví s láskou, ale stále skládá pocty i Aerdrii Faenyi. K životu mimo cirkus přistupuje s milou nevinností a úžasem spojeným s vrozenou rozhodností bojovat proti nespravedlnosti.

anomen
Nahoru

Anomen Delryn

člověk, zákonně neutrální (později zákonně dobrý či zmateně neutrální), dvojpovolání – bojovník (7)/kněz

 • Síla: 18/52
 • Obratnost: 10
 • Odolnost: 16
 • Inteligence: 10
 • Moudrost: 12
 • Charisma: 13

Anomen tvrdne v Měděné Čelence v Chudinské čtvrti. Romance s hlavní postavou (elfkou, půlelfkou, půlčicí, ženou).

Životopis

Když se ho zeptáš na minulost, ANOMEN rychle odpoví, že již léta slouží Nejurozenějšímu řádu Zářícího srdce a po složení Zkoušky se stane pravým rytířem. Anomen se zdráhá hovořit o svém šlechtickém původu a prozradí pouze, že do Řádu vstoupil bez podpory svého otce, Lorda Cora Delryna. Jelikož se za něj nikdo nezaručil jako za páže, zvolil si Anomen život válečníka a kněze Helma, boha strážců, a během let vybojoval mnoho bitev proti zlu. Anomen je přesvědčen, že prokáže, že je hoden rytířského stavu, ale někdy se zdá, že to tvrdí spíš, aby přesvědčil sebe samotného, než ostatní.

cernd
Nahoru

Cernd

člověk, neutrální, druid – přeměňovatel (Shapeshifter)

 • Síla: 13
 • Obratnost: 9
 • Odolnost: 13
 • Inteligence: 12
 • Moudrost: 18
 • Charisma: 15

Cernd se nachází v Trhově. Sledujte tamní hlavní příběhovou linii a nemůžete ho minout.

Životopis

Když se ho zeptáš na minulost, CERND klidným a skromným tónem prohlásí, že je poctěn tím, že může jakkoli posloužit přírodě. Je jasné, že je oddaným služebníkem, a i když jedná s rozmyslem a odměřeně, nepochybuješ, že by při službě vyšší rovnováze neváhal položit život.

edwin
Nahoru

Edwin Odesseiron

člověk, zákonně zlý, vyvolávač (Conjurer)

 • Síla: 10
 • Obratnost: 10
 • Odolnost: 16
 • Inteligence: 18
 • Moudrost: 10
 • Charisma: 10

Edwina potkáte jen pokud budete plnit úkoly pro Renala (horní patro zlodějské gildy).

Životopis

Když se EDWINA zeptáš, jak se dostal ke Stínovým zlodějům, s úšklebkem prohlásí, že tě to nemusí vůbec zajímat. Podle něj máš neobyčejné štěstí, že jsi ho znovu potkal, a další dotazy ohledně tohoto dobrodiní by mohly rozhněvat osud. Navzdory jeho zatvrzelé náladě tušíš, že jeho současný stav není příliš příznivý, a jeho ochota připojit se k tobě naprosto odporuje jeho nechuti k jiným lidem. Edwin si nevšímá dohadů o své nedávné minulosti, ale už tolik nezdůrazňuje barvy Červených čarodějů, které dříve tak vehementně prosazoval. V Amnu, kde se obávají čarodějů, je to docela pochopitelný krok.

haerdalis
Nahoru

Haer'Dalis

tiefling, zmateně neutrální, bard – sekáč (Blade)

 • Síla: 17
 • Obratnost: 17
 • Odolnost: 9
 • Inteligence: 15
 • Moudrost: 13
 • Charisma: 16

Abyste získali tohoto barda, je třeba přijmout úkol od Raelis Shai (v hospodě U Pěti Džbánků na Mostě). Existuje reálné riziko, že vám bude překážet v romanci s Aerií.

Životopis

Když se ho zeptáš na minulost, HAER'DALIS uvede, že pochází z města jménem Sigil, které je středem Sfér a jež patří ke stále se měnícímu panství Paní bolesti. Tvrdí, že to nemůže vysvětlit lépe než takto, jelikož se obyvatelé Sfér brání podrobnému popisu svého skutečného světa. Haer'Dalis cestoval se skupinkou potulných herců, sférami poznamenaných tieflingů jako je on sám, kteří hráli mistrná představení jak pro pobavení cambionů, tak i běžné chátry. Netaktnost donutila skupinku herců prchnout do Základní materiální sféry… sem… což Haer'Dalise moc netrápí. Říká, že patří ke společenství Strážců zkázy, kteří věří v nevyhnutelný rozklad všech věcí, což je způsob, aby mohly vzniknout věci nové. Jeho skupinka potulných herců se sice rozdělila, ale tieflingský bard spoléhá na to, že díky tomu může nabýt nových zkušeností.

imoen
Nahoru

Imoen

žena, neutrálně dobrá, dvojpovolání – zlodějka (7)/kouzelnice

 • Síla: 9
 • Obratnost: 18
 • Odolnost: 16
 • Inteligence: 17
 • Moudrost: 11
 • Charisma: 16

K dostání hned zezačátku, i když…

Životopis

IMOEN se uchechtne, když se jí zeptáš na minulost, protože si myslí, že jen chceš, aby myslela na šťastnější časy a místa. Potěší tě a při vyprávění o vašem společném mládí ve Svítící tvrzi se usmívá. Přijela tam přibližně ve stejnou dobu jako ty, pod dohledem tvého nevlastního otce Goriona. Avšak navzdory této podobnosti, je Imoen mnohem bezstarostnější než ty. Její optimistická povaha ji dlouho chránila před hrůzami světa, jenže hrůzy tohoto místa se na ní dosti poznamenaly.

jaheira
Nahoru

Jaheira

půlelfka, neutrální, multipovolání – bojovnice/druidka

 • Síla: 15
 • Obratnost: 17
 • Odolnost: 17
 • Inteligence: 10
 • Moudrost: 14
 • Charisma: 15

V počátečním dungeonu stačí sebrat klíč ze stolu s golemem a odemknout její klec. Člověk, elf, půlelf či hobit může s Jaheirou navázat romanci.

Životopis

Když se jí zeptáš na minulost, JAHEIRA tě probodává pohledem. Vypráví, že se narodila v Tethyru v rodině stoupence režimu krále Alemandera. Bohužel to bylo během tethyrské občanské války. Její rodina patřila k obětem rozzuřených sedláků a Jaheiru zachránila služka, která ji včas vyvedla z hradu. Druidi v lese Tethyr jí rádi poskytli útočiště a z Jaheiry vyrostla tvrdohlavá žena. Věří, že jediným způsobem, jak ochránit přírodu, je aktivní účast, ale v poslední době na ni těžce doléhá cena za odhodlání. Když se zeptáš na nedávné události, mlčí. A i když vypadá jako silná osobnost, v očích zahlédneš pochybnosti. Zřejmě viděla smrt příliš mnoha přátel, což ji ovlivnilo. Téma se jí příliš nelíbí, takže rozhovor ukončí.

jan
Nahoru

Jan Jansen

gnóm, zmateně neutrální, multipovolání – zloděj/iluzionista

 • Síla: 9
 • Obratnost: 17
 • Odolnost: 15
 • Inteligence: 16
 • Moudrost: 14
 • Charisma: 10

Jan se nachází ve Vládní čtvrti, v jihovýchodní části náměstí. Umí si vyrábět omračující náboje do kuše.

Životopis

Když je otázán na svou minulost, JAN se přestane vrtat ve svých "vynálezech" a prohlásí, že navzdory všem opačným tvrzením má tuřínové pivo kromě své vynikající chuti i zázračné léčivé účinky.

keldorn
Nahoru

Keldorn Firecam

muž, zákonně dobrý, paladin – inkvizitor

 • Síla: 17
 • Obratnost: 9
 • Odolnost: 17
 • Inteligence: 12
 • Moudrost: 16
 • Charisma: 18

muž, zákonně dobrý, paladin – inkvizitor

Životopis

Když se ho zeptáš na minulost, KELDORN vzdychne a chvíli přemýšlí, než spočítá všechna léta, po která slouží v Nejurozenějším řádu Zářícího srdce jako Tormův paladin. Chránil bezbranné a potlačoval zlo vícekrát, než si dokáže vzpomenout. Keldorn je ostřílený veterán a mnohé jizvy to potvrzují. Zamyšleně mluví o budoucím odpočinku, když bude moci trávit více času s rodinou. Když však zmíníš rodinu, Keldorn se zachmuří. „Povinnost je důležitější než osobní záležitosti,“ zašeptá drsně, „dokud mě bude Řád potřebovat.“

korgan
Nahoru

Korgan Bloodaxe

trpaslík, zmateně zlý, bojovník – berserk

 • Síla: 18/77
 • Obratnost: 15
 • Odolnost: 19
 • Inteligence: 12
 • Moudrost: 9
 • Charisma: 7

Další z těch, kdož na vás čekají v Měděné Čelence.

Životopis

Když se jej zeptáš na minulost, KORGAN zavrčí, že jestli nechceš skončit tak jako členové jeho poslední zatracené, zrádcovské bandy, tak by si ten tvůj přezvědavý nos měl dát pohov. Když vidíš, že se trpaslíkovi nedostává jen několik uší na jeho náhrdelníku, dokazujícím jeho činy, raději jeho požadavku uposlechneš.

mazzy
Nahoru

Mazzy Fentan

půlčice, zákonně dobrá, bojovnice

 • Síla: 15
 • Obratnost: 18
 • Odolnost: 16
 • Inteligence: 10
 • Moudrost: 13
 • Charisma: 14

Pokud budete plnit hlavní úkol v Umařině vrchovině, neměli byste ji minout. Mazzy je v podstatě hobití paladinka, čili disponuje několika speciálními dovednostmi.

Životopis

Když se jí zeptáš na minulost, MAZZY hrdě prohlásí, že strávila mnoho let s přáteli na dobrodružných poutích po Amnu a pochází z Trhova. Při vzpomínce na Patricka a další přátele a jejich osud se na chvíli zachmuří. Mazzy je oddanou služebnicí Arvoreena, boha války půlčíků, a neschvaluje rozšířený předsudek vyšších ras, že se malý lid nedokáže ubránit či bojovat se ctí. Pokud by jen mohla, stala by se Mazzy paladinem a bojovala proti zlu s plnou podporou své bohyně.

minsc
Nahoru

Minsc

muž, zmateně dobrý, hraničář

 • Síla: 18/93
 • Obratnost: 16
 • Odolnost: 16
 • Inteligence: 8
 • Moudrost: 6
 • Charisma: 9

Minsc je další postavou, kterou potkáte hned zezačátku. Ač hraničářem, disponuje zuřivostí berserka.

Životopis

Když se ho zeptáš na minulost, MINSC prohlásí, že je berserk z národu Rashemen na dalekém východě, ačkoli jeho láska ke zvířatům hovoří také o hraničářských schopnostech. Původně se vydal na Mečové pobřeží na své dejemma, rituální cestu k dospělosti, jako ochránce mladé Wychalarn jménem Dynaheir. Je zahanben smrtí Dynaheir a obává se, že dveře ctěné Berserkovské lóže ledového draka jsou pro něj již navždy uzavřeny. Osobní tragédie zřejmě nijak neposílila Minscovu schopnost rozeznat realitu, jelikož je stále závislý na svém zvířecím společníkovi jménem „Boo“, o kterém tvrdí, že je to zmenšený obří kosmický křeček. Možná takové věci někde v Říších existují, ale Minsc zřejmě schytal příliš ran do hlavy.

nalia
Nahoru

Nalia De’Arnise

žena, zmateně dobrá, dvojpovolání – zlodějka (4)/kouzelnice

 • Síla: 14
 • Obratnost: 18
 • Odolnost: 16
 • Inteligence: 17
 • Moudrost: 9
 • Charisma: 13

Opět se nachází v Měděné Čelence. V případě, že hrajete za válečníka (či mnicha, barbara), tak její nabídku určitě přijměte!

Životopis

Když se jí zeptáš na minulost, NALIA se trochu zdráhá. Pochází z bohatého rodu de’Arnise a ačkoli mluví o svých příbuzných s láskou, její původ ji zřejmě vadí. Nalia se spíše ztotožňuje s „nižšími třídami“… ale také na ně pohlíží svrchu. Nalia se naučila magickému umění, jak si přála její matka, ale během let, kdy tajně utíkala z hradu, se dozvěděla také o odvrácené straně života. O životě mimo tvrz se však Nalia ještě musí hodně učit a dobře to ví… a je si jistá, že se to dozví při dobrodružství.

valygar
Nahoru

Valygar Corthala

muž, neutrálně dobrý, hraničář – stopař

 • Síla: 17
 • Obratnost: 18
 • Odolnost: 16
 • Inteligence: 10
 • Moudrost: 14
 • Charisma: 10

Valygara naleznete, pokud přijmete úkol od Tolgeriase ve Vládní čtvrti.

Životopis

Když se ho zeptáš na minulost, VALYGAR dlouho mlčí a mračí se. Krátce vysvětlí, že je poslední ze šlechtického rodu Corthalů, rodu, který byl kdysi nejbohatší v Amnu. Avšak Corthalové byli vždy prokleti magickými schopnostmi a Valygar ta slova s opovržením vyplivne. Každý Corthala, který používal svůj magický talent, jím byl posedlý a potkal ho tragický osud. Jeho matka byla poslední obětí, ale hraničář to již dále nerozebírá. Valygar má v úmyslu naplnit rodinnou přísahu – najít a zničit svého předka Lavoka a poté chce nechat svůj rod vymřít jednou provždy.

viconia
Nahoru

Viconia deVir

drowka, neutrálně zlá, kněžka

 • Síla: 10
 • Obratnost: 19
 • Odolnost: 8
 • Inteligence: 16
 • Moudrost: 18
 • Charisma: 14

Viconia zevluje u mučednického kůlu ve Vládní čtvrti. Můžete se kouknout, jak ji upálí. A můžete ji samozřejmě též zachránit. Disponuje (jakožto drowka) velmi slušnou odolností vůči magii. Romance pokud je hlavní postavou půlelf, člověk, půlork či půlčík.

Životopis

Když se jí zeptáš na nedávnou minulost, VICONIA zavrčí, že o ní takové věci vědět nemusíš. Pořád slyšíš v jejím hlase hrdost, když mluví o svém domovu v Podtemnu – Menzoberranzanu, ale máš pocit, že tam už ji nic dobrého nečeká, jelikož celý její rod nejspíše padl za oběť ničemné drowské „politice“. Stále uctívá noční bohyni Shar, ale to je asi jediným přínosem jejího vyhnanství. Vypadá zasmušile a zahořkle a zajisté se dozvěděla hodně o nesnášenlivosti lidí. Její přirozené drowské schopnosti časem zmizely, stejně jako její pocit sounáležitosti s tímto národem.

yoshimo
Nahoru

Yoshimo

člověk, neutrální, zloděj – lovec odměn

 • Síla: 17
 • Obratnost: 18
 • Odolnost: 16
 • Inteligence: 13
 • Moudrost: 10
 • Charisma: 14

Yoshima potkáte hned v druhém patře úvodního dungeonu. Příběhově poměrně významná postava.

Životopis

Když se ho zeptáš na minulost, YOSHIMO je překvapen, že ještě nejsi seznámen s jeho věhlasností. Podle sebe je převelice známý jednak jako smělý zloděj a také jako neodolatelný elegán. Ačkoli ten příběh zní zajímavě, vypadá na takové činy trochu neohrabaně a častěji ho spíše stíhá smůla. Snáší to však dobře a někdy to bere jako přednost. Zřejmě ví, že jeho dobrosrdečný humor zapůsobí na každého, koho potká.

sarevok
Nahoru

Sarevok

člověk, zmateně zlý, bojovník

 • Síla: 18/00
 • Obratnost: 17
 • Odolnost: 18
 • Inteligence: 17
 • Moudrost: 10
 • Charisma: 15

Sarevoka lze najmout až v datadisku ToB. Díky speciální dovednosti „útok smrtonoše“ (Deathbringer Assault) jde o výjimečně vražednou postavu.

Životopis

Když se ho zeptáš na minulost, SAREVOK přidá jen málo k tomu, co již víš. Vyrůstal jako sirotek na ulicích, dokud ho neadoptoval nevlastní otec z Železného trůnu. Studoval umění zastrašování a nejkrutější a nejbrutálnější bojové styly, aby se stal Smrtonošem; stačí jen pohled na něj a protivníci zůstanou stát jako přimražení… často také zabíjí nejmocnější soupeře jedinou silnou ranou. Sarevok měl sen, který nezemřel s jeho tělem… jak nyní moc dobře víš. Sarevok je povětšinou uzavřený do sebe, ale občas si všimneš, jak na tebe hledí tváří skrytou pod bezcitnou maskou. Zajímá tě, jestli tvůj brutální bratr přemítá, co by se stalo, kdyby…